• Szkolne koło fotograficzne działa od ... r.

          Szkole koło fotograficzne jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym, rozwijania swoich zainteresowań. Podczas zajęć, młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć.