• Rok szkolny 2022/2023

    • W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

     1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia

     2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły

     3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     4. Kusik Ewelina – nauczyciel przedszkola

     5. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii

     6. Liberadzka Joanna – opiekun Samorządu Uczniowskiego

     7. Sobotka Robert – nauczyciel w-f

     8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

     9. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny

     10. Krzyżak Justyna – przedstawiciel Rady Rodziców

     11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

     12. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie

     13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

     14. Jankowska Maja – uczennica, harcerka

     15. Rogozińska Lena – uczennica, harcerka

     Cel działań:

     Zwiększenie ilości działań angażujących uczniów i rodziców w uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.

     Działania:

     1. Prezentacja zawodów przez rodziców.

     2. Warsztaty kulinarne.

     3. Warsztaty plastyczne dla uczniów i rodziców.

     4. Wspólne śniadanie.

     5. Czytanie na dywanie.

     6. Wspólne działanie integracyjne uczniów i rodziców.

     7. Gra terenowa.

     8. Teatrzyk „Rodzice dzieciom”.

     9. Zawody sportowe społeczności szkolnej.

     10. Zapraszanie rodziców na wszystkie apele i uroczystości szkolne.


      

     .