• Rok szkolny 2019/2020

    • W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

     1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia

     2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły

     3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     4. Kusik Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     5. Waks Iwona – oligofrenopedagog

     6. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii

     7. Sowińska Małgorzata – aktyw biblioteczny

     8. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f

     9. Strzelec Ewa – opiekun samorządu uczniowskiego

     10. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

     11. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

     12. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

     13. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

     14. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

     15. Kaczorowska Zuzanna – uczennica, harcerka

     16. Fabianowicz Natalia – uczennica, harcerka

     Cel działań:

     Poprawa stanu czystości w szkole i wyposażenia łazienek szkolnych oraz zwiększenie współodpowiedzialność uczniów za porządek i czystość w szkole.

     Działania:

     1. Odświeżenie łazienek szkolnych - Pomalowanie na kolorowo drzwi do kabin w łazienkach.

     2. Przekazanie informacji o planowanych działaniach: uczniom, rodzicom
      i pracownikom niepedagogicznym.

     3. Doposażenie łazienek.

     4. Stworzenie grafiku sprzątania pomieszczeń, łazienek szkolnych i sprzątanie według grafiku.

     5. Opracowanie kodeksu utrzymania czystości i porządku w szkole.

     6. Zakup i stworzenie koszy do segregacji śmieci.

     7. Stworzenie piktogramów przypominających o dbaniu o czystość.

     8. Pełnienie dyżurów w sali lekcyjnej w trakcie lekcji.

     9. Zorganizowanie „Dnia generalnych porządków”.

     10. Warsztaty dla uczniów z pracownikami sanepidu na temat: Dlaczego dbać o czystość w szkole.

     11. Szkolenie dla woźnych z pracownikami sanepidu na temat: Dbanie o czystość
      w szkole.

     12. Organizacja zajęć z wychowawcą w czasie, których uczniowie będą prezentować zagadnienia dotyczące: Dbania przez uczniów o czystość w szkole oraz szacunku dla pracy innych.

     13. Zmiana obuwia.

     14. Apel Dobrych Wieści – prezentacja podjętych działań.

     Warsztaty „Higiena osobista i zdrowy styl życia”.

     14 listopada woźne i uczniowie klas I-VIII wzięli udział w warsztatach pt. „Higiena osobista i zdrowy styl życia”, w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie realizowanych w naszej placówce.
     Zajęcia przeprowadziła Pani Beata Rapacka przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nidzicy.

      

     Z wielką przyjemnością informujemy, że 27 listopada 2019 r.  Dyrektor Szkoły Pani Mirosława Ostrowska wraz z Panią Dagmarą Nachtygal Szkolnym koordynatorem ds. promocji zdrowia odebrały Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej na okres 5 lat. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to nasz drugi Krajowy Certyfikat SzPZ. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie to Szkoła Promująca Zdrowie. Nasza placówka zakupiła dla uczniów poidełko, które umożliwi dzieciom przedszkolnym i uczniom dostęp do filtrowanej wody pitnej. Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Wójta Gminy Kozłowo oraz sponsorów. Cieszymy się, że nasze działania są wspierane przez władze gminy oraz sympatyków szkoły.

     Dnia 20 i 21 lutego 2020 r. w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej zostały przeprowadzone warsztaty picia wody „Czysta woda – zdrowia doda”.

     Nasza szkoła wzięła udział w pilotażu Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem jest: przekazanie dzieciom wiedzy na temat funkcji wody w organizmie ludzkim; przekazanie różnic między wodą, a słodzonymi napojami; nauka przygotowania zdrowej „wody smakowej” w oparciu o świeże owoce, warzywa, zioła; zmiana nawyków żywieniowych – zachęcenie do picia czystej wody, zamiast napojów słodzonych.