• Rok szkolny 2021/2022

    • W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

     1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia

     2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły

     3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     4. Kusik Ewelina – nauczyciel przedszkola

     5. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii

     6. Karolina Koszewników – nauczyciel języka polskiego

     7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f

     8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

     9. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny

     10. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

     11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

     12. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie

     13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

     14. Jankowska Maja – uczennica, harcerka

     15. Rogozińska Lena – uczennica, harcerka

     Cel działań:

     Wzmocnienie relacji interpersonalnych między uczniami.

     Działania:

     1. Gry i zabawy integrujące zespół klasowy na zajęciach z wychowawcą.

     2. Kreatywny dzień bez książek w klasach I-III.

     3. Warsztaty kulinarne w przedszkolu i klasach I-III.

     4. Organizacja wycieczek i imprez klasowych.

     5. Fiku - Miku” - Tydzień Przebierańca.

     6. Organizacja wspólnych przerw.

     7. Muzyczne przerwy.

     8. Organizacja wycieczek szkolnych za wysoką frekwencję.

     9. Projektowana okazja edukacyjna „Zawsze Dzień Ziemi”.

     10. Projektowana okazja edukacyjna „Kozłowo na sportowo”.