• Rok szkolny 2020/2021

    • W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

     1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia

     2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły

     3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     4. Kusik Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

     5. Waks Iwona – oligofrenopedagog

     6. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii

     7. Karolina Koszewników – opiekun samorządu uczniowskiego

     8. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f

     9. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły

     10. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny

     11. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

     12. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

     13. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie

     14. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

     15. Pietrzykowska Kamila - uczennica

     16. Fabianowicz Natalia – uczennica, harcerka

     Cel działań:

     Zwiększenie ilości działań angażujących pracowników niepedagogicznych w uczestnictwo w życiu szkoły.

     Działania:

     1. Powołanie do Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia pracownika niepedagogicznego.

     2. Tablica ogłoszeń dla pracowników niepedagogicznych.

     3. Udział pracowników niepedagogicznych w apelach szkolnych.

     4. Pracownicy niepedagogiczni członkami komisji konkursów szkolnych.


      

     Z radością i dumą informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty został uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie. Warto również przypomnieć, że od ubiegłego roku jesteśmy posiadaczami drugiego Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

     W tym miejscu pragniemy podziękować osobom oraz instytucjom, których praca i wsparcie umożliwiły ten sukces. Są nimi:

     * Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia - Pani Dagmara Nachtygal,

     * Wojewódzki koordynator Promujących Zdrowie - Starszy Wizytator Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Pani Anna Zdaniukiewicz,

     * Wójt Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak,

     * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie,

     * Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,

     * OREW Nidzica,

     * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy,

     * Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy,

     * Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie,

     * Klub Seniora w Kozłowie,

     * Pani Grażyna Kaczmarczyk - pielęgniarka szkolna,

     * Samorząd Uczniowski,

     * Rada Rodziców,

     * 22 DDH Waleczne Orły,

     * Uczniowie i nauczyciele ZSP w Kozłowie.