• Pracownicy pedagogiczni

         •    Mirosława Ostrowska (dyrektor)
         •    Marcin Lisek (wicedyrektor)
         •    Ewelina Kusik (nauczyciel)
         •    Renata Zagóra (nauczyciel)
         •    Agnieszka Górnik (nauczyciel)
         •    Robert Sobotka (nauczyciel)
         •    Wojciech Wereszczyński (nauczyciel)
         •    Joanna Liberadzka (nauczyciel)
         •    Wioletta Mroczkowska (nauczyciel)
         •    Marzena Dębska-Ciesielska (nauczyciel)
         •    Małgorzata Różycka (nauczyciel)
         •    Beata Rudnicka (nauczyciel)
         •    Karolina Koszewników (nauczyciel)
         •    Iwona Giranowska (nauczyciel)
         •    Małgorzata Sowińska (nauczyciel)
         •    Iwona Szmyt (nauczyciel)
         •    Iwona Tchórzewska (nauczyciel)
         •    Dagmara Nachtygal (nauczyciel)
         •    Beata Stróż (nauczyciel)
         •    Ewelina Różańska (nauczyciel)
         •    Karolina Błaszkowska (nauczyciel)
         •    Izabela Czarnecka (nauczyciel) 

     Pracownicy niepedagogiczni
         •    Elżbieta Łachacz (sekretariat)
         •    Alicja Jaskólska (sekretariat)
         •    Teresa Rozminowicz
         •    Sylwia Albrechczyńska
         •    Aurelia Żaglewska
         •    Anna Szczepkowska
         •    Marian Licki
         •    Zenona Wojtczak
         •    Grażyna Chmielewska