Dokumenty 2018/2019

Komunikat w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do Przedszkola w Kozłowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka