Home Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty 2018/2019

Komunikat w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do Przedszkola w Kozłowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Dokumenty 2017/2018

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Dokumenty 2015/2016

Dokumenty 2015/2016

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego- pobierz

Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w sprawie przyjęć do Przedszkola w Kozłowie na rok szkolny 2016/2017- pobierz

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Kozłowie z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami  po dokonaniu naboru uczniów z własnego obwodu- pobierz

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Kozłowie z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do Gimnazjum im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami  po dokonaniu naboru uczniów z własnego obwodu- pobierz

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE Z DNIA 4 MARCA 2016 ROKU W SPRAWIE REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W KOZŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- POBIERZ

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie z dnia 4 marca  2016 r. w sprawie rekrutacji do Przedszkola w Kozłowie  w roku szkolnym 2016/2017