Home Plany lekcji

Plany lekcji

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 03.09.2018 R.

 

Dzień

tyg.

Godz.

SZKOŁA PODSTAWOWA

I

II

III

IV A

IV B

PONIEDZIAŁEK

1.

Ed.w      2

E.K

Angielski 4

M.D

Religia 1

A.G

W-f

P.G

Polski       12

E.S

2.

Ed.w      2

E.K

Ed.w        4

I.T

Angielski1

M.D

W-f

P.G

Religia      18

A.G

3.

Ed.w      2

E.K

Ed.w        4

I.T

Ed.w      1

D.N

Angielski 6

W.M

Angielski    7

M.D

4.

Religia   2

A.G

Ed.w       4

I.T

Ed.w       1

D.N

Polski       11

I.G

Informat    9

W.W

5.

 

 

Gim.kor.

H.S

Ed.w       1

D.N

Matem        19

I.C

Przyroda 11

I.T

6.

 

 

 

 

Gim.kor

H.S

Przyroda 12

I.T

Matemat 19

I.C

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1.

Ed.w  2

E.K

Ed.w   4

I.T

Ed.w   1

D.N

w-f

P.G

Zaj. z wych 6

E.S

2.

Ed.w   2

E.K

Religia   4

A.G

Ed.w   1

D.N

w-f

P.G

Polski 5

E.S

3.

Ed.w   2

E.K

Ed.w 4

I.T

Ed.w   1

D.N

Polski 12

I.G

Religia 18

A.G

4.

w-f

E.K

Ed.w   4

I.T

Ed.w    1

D.N

Religia 18

A.G

Plastyka 11

R.Z

5.

Gim.kor

H.S

w-f

R.S

 

 

Matemat 19

I.C

Technika 12

I.T

6.

 

 

 

 

 

 

Angielski 7

W.M

w-f

H.S

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1.

w-f

E.K

Ed.w   4

I.T

Zaj. kom 9

D.N

Matemat 19

I.C

Polski  Bibl

E.S

2.

Ed.w    2

E.K

Ed.w   4

I.T

w-f

R.S

Polski 10

I.G

Matemat  19

I.C

3.

Ed.w    2

E.K

Ed.w   4

I.T

Ed.w  1

D.N

w-f

P.G

Muzyka 11

R.Z

4.

Angielski 2

W.M

w-f

R.S

Ed.w  1

D.N

w-f

P.G

Angielski 7

M.D

5.

 

 

Angielski 4

M.D

 

 

Angielski 7

W.M

w-f

H.S

6.

 

 

 

 

 

 

Technika 12

I.T

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1.

Ed.inf 9

E.K

Ed.w    4

I.T

Angielski1

M.D

Historia 5

M.R

Polski 10

E.S

2.

Religia 2

A.G

Ed.w    4

I.T

Ed.w   1

D.N

Matemat  19

I.C

Historia 5

W.W

3.

Ed.w   2

E.K

Ed.w   4

I.T

Ed.w   1

D.N

Polski 12

I.G

w-f

H.S

4.

Ed.w   2

E.K

Religia 4

A.G

Ed.w    1

D.N

Muzyka 11

R.Z

Przyroda 12

I.T

5.

Ed.w   2

E.K

 

 

w-f

R.S

w-f

P.G

Matemat 19

I.C

6.

 

 

 

 

 

 

w-f

P.G

Gim.kor

H.S

7.

 

 

 

 

 

 

Religia 18

A.G

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

1.

Ed.w   2

E.K

Ed.w   4

I.T

w-f

R.S

w-f

P.G

Polski 9

E.S

2.

Ed.w   2

E.K

Ed.w   4

I.T

Ed.w   1

D.N

w-f

P.G

Angielski 9

M.D

3.

Ed.w   2

E.K

Ed.w    4

I.T

Ed.w   1

D.N

Plastyka 11

R.Z

Religia 18

A.G

4.

W-f

E.K

Ed.inf  9

W.W

Religia   1

D.N

Przyroda 10

I.T

w-f

H.S

5.

Angielski 2

W.M

w-f

R.S

Ed.w 1

A.G

Informat 9

W.W

Matemat 19

I.C

6.

 

 

 

 

 

 

Polski 4a

I.G

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Zaj. z wych 7

W.M

 

 

 

 

Dzień

tyg.

Godz.

SZKOŁA PODSTAWOWA

VA

VB

VI

VII

PONIEDZIAŁEK

1.

Technika 19

I.T

Angielski   7

W.M

Mat    8

K.Z

Zaj.z wych 6

M.S

2.

Geografia 5

M.R

Matemat  8

K.Z

Angielski 7

W.M

Polski 6

M.S

3.

Niemiecki12

G.R

Historia 5

W.W

Religia 18

A.G

Mat 8

K.Z

4.

Polski      6

K.K

Niem    12

G.R

w-f

P.G

Ang/Ang 7/9

M.D/W.M

5.

Angielski 5

W.M

w-f

R.S

Historia 9

W.W

Niem 12

G.R

6.

w-f

R.S

Polski   7

K.K

Polski 6

M.S

w-f

P.G

7.

w-f

R.S

Informat 9

W.W

Zaj. Tech 11

I.T

Religia 18

A.G

WTOREK

1.

w-f

R.S

Plastyka 11

R.Z

Religia 18

A.G

Matemat 8

K.Z

2.

w-f

R.S

Matemat 8

K.Z

Polski 6

M.S

Chemia 11

R.Z

3.

Matemat 8

K.Z

w-f

R.S

Polski 6

M.S

Ang/Ang 7/5

M.D/W.M

4.

Inf   9

W.W

Biologia 7

M.D

Matemat 8

K.Z

Fizyka 10

A.T

5.

Plastyka 11

R.Z

Angielski 7

W.M

w-f

P.G

Historia 9

W.W

6.

Historia 9

W.W

Wdż 18

A.G

Przyroda 5

I.T

Chemia 10

R.Z

7.

Polski 8

K.K

 

 

 

 

Polski 6

M.S

8

Wdż 18

A.G

 

 

 

 

w-f

P.G

ŚRODA

1.

Muzyka 11

R.Z

Historia 18

W.W

Matemat 8

K.Z

Geografia 5

M.R

2.

Polski 10

K.K

Muzyka 11

R.Z

Polski 6

M.S

Matemat  8

K.Z

3.

Niemiecki12

G.R

Polski       6

K.K

Z.komp 9

W.W

Biologia 7

M.D

4.

Matemat 8

K.Z

Religia   18

A.G

Niemiecki 12

G.R

Historia 9

W.W

5.

Religia 18

A.G

Matemat   8

K.Z

Przyroda 6

I.T

w-f

P.G

6.

w-f

R.S

Polski       8

K.K

Muzyka 11

R.Z

Polski  6

M.S

7.

w-f

R.S

 

 

 

 

Wdż   18

A.G

CZWARTEK

1.

w-f

R.S

Religia 18

A.G

Polski 6

M.S

Plastyka 11

R.Z

2.

w-f

R.S

Polski 6

K.K

Plastyka 11

R.Z

Matemat 8

K.Z

3.

Zaj.z wych 6

R.S

Historia 9

W.W

Matemat 8

K.Z

Geografia 5

M.R

4.

Matemat 8

K.Z

w-f

R.S

w-f

P.G

Ang/ang 7/9

M.D/W.M

5.

Angielski 7

W.M

Matemat 8

K.Z

Przyroda 11

I.T

Zaj.kom 9  gr1

W/W

6.

Polski 6

K.K

Technika 12

I.T

Historia 9

W.W

Fizyka 10

A.T

7.

Historia 9

W.W

 

 

Angielski 7

W.M

Polski 6

M.S

8

 

 

 

 

 

 

Zaj.kom 9 gr2

W.W

PIĄTEK

1.

Religia 18

A.G

Polski 6

K.K

Matemat 8

K.Z

Niemiecki12

G.R

2.

Angielski 7

W.M

w-f

R.S

Religia 18

A.G

Matemat 8

K.Z

3.

Polski 6

K.K

Angielski 12

W.M

Zaj.z wych 9

P.G

Biologia 7

M.D

4.

Biologia 7

M.D

Niemiecki 12

G.R

Polski 6

M.S

Muzyka 11

R.Z

5.

Matemat 8

K.Z

Gim.kor

H.S

w-f

P.G

Polski 6

M.S

6.

w-f

R.S

Zaj. z wych 8

K.Z

Angielski 7

W.M

w-f

P.G

7.

w-f

R.S

 

 

Niemiecki 12

G.R

Religia 18

A.G

 

 

Dzień

tyg.

Godz.

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

VIII A

VIII B

III A

III B

PONIEDZIAŁEK

1.

Historia 5

M.R

Polski 11

K.K

Chemia 10

R.Z

Matematyka 4a

I.C

2.

Polski 11

K.K

Matematyka  19

I.C

Polski 9

I.G

Chemia 4a

R.Z

3.

Chemia 10

R.Z

w-f

P.G

Matematyka 19

I.C

Polski 4a

I.G

4.

Matematyka 8

K.Z

Chemia 10

R.Z

Historia 5

M.R

Religia 4a

M.B

5.

Religia 18

A.G

Religia 10

M.B

Angielski 7

M.D

Historia 4a

M.R

6.

Informatyka 9

W.W

Historia 5

M.R

Religia 10

M.B

Angielski 4a

W.M

7.

w-f

P.G

 

 

Niemiecki 12

G.R

w-f

H.S

WTOREK

1.

Niemiecki 12

M.O

Fizyka 10

A.T

Matematyka 19

I.C

Biologia 4a

M.D

2.

Fizyka 10

A.T

Biologia 7

M.D

Technika 9

I.T

Polski 4a

I.G

3.

Chemia 11

R.Z

w-f

P.G

Fizyka 10

A.T

Matematyka 4a

I.C

4.

Edb 5

M.R

Matematyka 19

I.C

w-f

R.S

w-f

H.S

5.

Polski 6

K.K

Edb 5

M.R

Polski 8

I.G

Fizyka 4a

A.T

6.

w-f

P.G

Polski 6

K.K

Biologia 10

M.D

Geografia 4a

M.R

7.

Angielski 7

W.M

Chemia 10

R.Z

Geografia 5

M.R

Informatyka 9

W.W

ŚRODA

1.

Angielski 7

W.M

Polski 6

K.K

Polski 10

I.G

Niemiecki 12

G.R

2.

Historia 5

M.R

Informatyka 9

W.W

Angielski 7

M.D

Angielski 4a

W.M

3.

Matematyka 8

K.Z

Geografia 5

M.R

w-f

R.S

Polski 4a

I.G

4.

Chemia 10

R.Z

Matematyka 19

I.C

Geografia 5

M.R

w-f

H.S

5.

Wos 5

M.R

Niemiecki 12

G.R

Informatyka 9

W.W

Matematyka 4a

I.C

6.

Polski 6

K.K

Angielski 7

M.D

Niemiecki 12

G.R

Geografia 4a

M.R

7.

w-f

P.G

Wos 5

M.R

 

 

 

 

CZWARTEK

1.

Matematyka 8

K.Z

Religia 18

M.B

Polski 7

I.G

Matematyka 4a

I.C

2.

Niemiecki 12

M.O

Angielski 7

M.D

Religia 18

A.G

Fizyka 4a

A.T

3.

Fizyka 10

A.T

Matematyka 19

I.C

Muzyka 11

R.Z

Religia 4a

M.B

4.

Polski 6

K.K

Fizyka 10

A.T

Matematyka 19

I.C

w-f

H.S

5.

Historia 5

M.R

Polski 6

K.K

Chemia 10

R.Z

Polski 4a

I.G

6.

Angielski 7

W.M

Historia 5

M.R

w-f

R.S

Angielski 4a

W.M

7.

Zaj. z wych 8

K.K

w-f

P.G

Fizyka 10

A.T

Technika 4a

I.T

PIĄTEK

1.

Angielski 7

W.M

Zaj. z wych

M.R

Matematyka 19

I.C

Muzyka 4a

R.Z

2.

Polski 6

K.K

Niemiecki 12

G.R

Historia 5

M.R

Zaj. z wych 4a

H.S

3.

Matematyka 8

K.Z

Matematyka 19

I.C

w-f

R.S

Historia 4a

M.R

4.

w-f

P.G

Wos 5

M.R

Polski 8

I.G

Matematyka 4a

I.C

5.

Religia 18

A.G

Angielski 7

M.D

Zaj. z wych 12

R.G

Polski 4a

I.G

6.

Wos 5

M.R

Polski 6

K.K

Angielski 9

M.D

Niemiecki 12/Informatyka P

G.R/W.W

7.

 

 

w-f

P.G