Home Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Z radością i dumą informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie po raz czwarty został uhonorowany Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Warto również przypomnieć, że od ubiegłego roku jesteśmy posiadaczami drugiego Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.
W tym miejscu pragniemy podziękować osobom oraz instytucjom, których praca i wsparcie umożliwiły ten sukces. Są nimi:
* Szkolny Koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie - Pani Dagmara Nachtygal,
* Wojewódzki Koordynator ds. promocji zdrowia - Starszy Wizytator Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie - Pani Anna Zdaniukiewicz,
* Wójt Gminy Kozłowo Pan Marek Wolszczak,
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie,
* Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie,
* OREW Nidzica,
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy,
* Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy,
* Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie,
* Klub Seniora w Kozłowie,
* Pani Grażyna Kaczmarczyk - pielęgniarka szkolna,
* Samorząd Uczniowski,
* Rada Rodziców,
* 22 DDH Waleczne Orły,
* Uczniowie i nauczyciele ZSP w Kozłowie.

 

Rok szkolny 2020/2021

W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Kusik Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Waks Iwona – oligofrenopedagog
 6. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 7. Karolina Koszewników – opiekun samorządu uczniowskiego
 8. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 9. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 10. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny
 11. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 12. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 13. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie
 14. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 15. Pietrzykowska Kamila - uczennica
 16. Fabianowicz Natalia – uczennica, harcerka

 

Cel działań - rok szkolny 2020/2021

Zwiększenie ilości działań angażujących pracowników niepedagogicznych w uczestnictwo w życiu szkoły.

Więcej artykułów…