Home Wydarzenia Wydarzenia "Polska Niepodległa 1918 - 2018"

"Polska Niepodległa 1918 - 2018"

1.06.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach projektu "Szkoła Wierna Dziedzictwu" odbył się konkurs plastyczny pt. "Polska Niepodległa 1918 - 2018".

Celem konkursu było propagowanie postaw patriotycznych, przypomnienie ważnych wydarzeń z historii Polski, wspieranie talentów plastycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Uczniowie musieli wykazać się znajomością wydarzeń historycznych, którą przekładali na obraz plastyczny oraz umiejętnością wykonania w zespole plakatu na zadany temat w czasie 1 godziny. Nie lada wyzwaniem okazało się narysowanie konturów państwa polskiego oraz godła orła białego.

Tego samego dnia ogłoszono wyniki.

I miejsce zajęła drużyna z klasy IVA: Ania Szymańska oraz Marcelina Woźniak,

II miejsce - klasa VIIA: Patrycja Ulatowska i Ania Ryska,

III miejsce - klasa IVB: Amelia Mroczkowska i Tomek Moranko.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki.

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Różycka, Karolina Koszewników, Iwona Giranowska.