Home Przedszkole Przedszkole ,,BABCIA Z DZIADKIEM DZIŚ ŚWIĘTUJĄ”

,,BABCIA Z DZIADKIEM DZIŚ ŚWIĘTUJĄ”

W Przedszkolu w Kozłowie zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych.

Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla zaproszonych gości. Uroczystość odbywała się w następujących dniach:

17 stycznia- grupa Smefry

18 stycznia- grupa Pszczółka

19 stycznia- grupa 6 latków

Na wstępie uroczystości Pani Dyrektor Barbara Szczepkowska witała wszystkich przybyłych gości ciepłymi słowami, a szczególnie zastępcę Wójta Gminy Kozłowo Pana Jacka Jankowskiego, wiceprzewodniczącego Pana Zdzisława Szczepkowskiego, kierownik GOPS w Kozłowie Panią Elżbietę Świgoń oraz wicedyrektor Panią Joannę Drygulską. Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Rodzice przedszkolaków przygotowały również dla nich poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owoców.


Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca.

Marlena Szeklicka

Karolina Błaszkowska

Iwona Świderska