Home Wydarzenia Wydarzenia Akcja „Sprzątanie Świata”

Akcja „Sprzątanie Świata”

W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” odbywającej się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce!” uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie. W ciągu dwóch dni: 15 i 19 września  uczniowie klas: II, IV a, IV b, V i VI szkoły podstawowej oraz 75  klasy III a gimnazjum  sprzątali teren Kozłowa.

Na godzinach wychowawczych poznawali możliwości wykorzystania odpadów poddanych recyklingowi. Dowiedzieli się również o szkodliwości spalania opakowań plastikowych, m. in. niekorzystnym wpływie produktów spalania na organizm człowieka.